Úvodná stránka

Nahradenie tradičných žiaroviek alebo žiariviek novými LED zdrojmi je jednoduchou cestou, ako v domácnosti znížiť spotrebu elektriny a platiť za energie menej. Ak vymeníme klasické žiarovky za moderné LED svetelné zdroje, ročná úspora domácnosti sa pohybuje  v desiatkach až stovkách eur.

LED OBRAZOVKY

LED obrazovka je aktívne zobrazovacie zariadenie, kde hlavným aktívnym prvkom sú svetelné diódy ktoré pokrývajú celú plochu obrazovky.

LED obrazovka je gigantický televízor, ale s jedným základným rozdielom – každý pixel je vytvorený skupinkou miniatúrnych LED.

Každá skupinka týchto LEDiek sa skladá z červenej, zelenej a modrej LED. Rozsvecujú sa tak, aby spolu namiešali správnu farbu. Ak sa pozriete zblízka na LED obrazovku, uvidíte množstvo malých svetielok, pretože pixely sú o mnoho väčšie, ale keď sa začnete od obrazovky vzďaľovať, obraz sa vyjasní a zaostrí.

LED obrazovky vysielajúce za denného svetla potrebujú približne 1Kva/m2. Zobrazovacia plocha obrazovky je pokrytá sieťou zobrazovacích bodov. Tieto body sú pixelmi. Ich množstvo, rozloženie a vzájomná vzdialenosť určujú rozlíšenie a kvalitu obrazu. Pri plnefarebnej obrazovke, pixel je najmenší plne farebný bod, v ktorom sú skombinované tri základné farby (červená, zelená a modrá) ktoré spolu vytvárajú výslednú farbu.

Dostupné sú rôzne typy, s rôznymi špecifikáciami a takmer pre každého. Vieme Vám urobiť presnú cenovú ponuku na obrazovky a príslušenstvo podľa vašich skutočných potrieb.

FOTOVOLTAIKA

Fotovoltaika je technológia vyrábajúca elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Elektrická energia sa týmto spôsobom vyrába nehlučne, bez akýchkoľvek pohyblivých súčastí a bez vedľajších nepriaznivých následkov. Fotovoltaický systém pracuje automaticky, bez obsluhy a veľkých nárokov na údržbu. Fotovoltaické panely využívajú  energiu, ktorá je zadarmo, preto sú ich prevádzkové náklady zanedbateľné a navyše sú  veľmi  spoľahlivé.  Výhodou  fotovoltaiky  je,  že  panely možno pridávať a tak zväčšovať výkon celého zariadenia. Fotovoltaické elektrárne nevyžadujú priame slnečné žiarenie. Sú schopné vyrábať elektrickú energiu aj pri oblačnom počasí. Na rozdiel od konvenčných systémov, efektivita fotovoltaiky nezávisí od veľkosti systému a teda systémy môžu byť škálované – od malých domácich až po rozsiahle centrálne elektrárne.

Naša firma je zhotoviteľom a spolupracuje s firmou LOGITEX, s.r.o.

Kontakt

RDeco, s. r. o.

Boženy Němcovej 955/33

990 01 Veľký Krtíš

E-mail: r.puspoky@rdeco.sk

Telefón: 0948996544

IČO: 53410122

DIČ: 2121362001

IČ DPH: SK2121362001

Plošina: 0948 121 312