Fotovoltaika je technológia vyrábajúca elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Elektrická energia sa týmto spôsobom vyrába nehlučne, bez akýchkoľvek pohyblivých súčastí a bez vedľajších nepriaznivých následkov. Fotovoltaický systém pracuje automaticky, bez obsluhy a veľkých nárokov na údržbu. Fotovoltaické panely využívajú  energiu, ktorá je zadarmo, preto sú ich prevádzkové náklady zanedbateľné a navyše sú  veľmi  spoľahlivé.  Výhodou  fotovoltaiky  je,  že  panely možno pridávať a tak zväčšovať výkon celého zariadenia. Fotovoltaické elektrárne nevyžadujú priame slnečné žiarenie. Sú schopné vyrábať elektrickú energiu aj pri oblačnom počasí. Na rozdiel od konvenčných systémov, efektivita fotovoltaiky nezávisí od veľkosti systému a teda systémy môžu byť škálované – od malých domácich až po rozsiahle centrálne elektrárne.

Naša firma je zhotoviteľom a spolupracuje s firmou LOGITEX, s.r.o.