OFF-GRID systém je určený pre nehnuteľnosti kde nie je možné zaviesť elektrickú energiu alebo je to príliš nákladné.  Najčastejšie sa montuje na chaty v horách alebo záhradách, kempingoch, karavanoch a iných miestach kde nie je možné pripojiť sa k zdroju elektrickej energie. Systém pozostáva z fotovoltaických panelov a meniča s regulátorom ktorý vyrobenú energiu usmerňuje do batérie a následné z nej robí cez menič striedavé napätie aby bolo možné využívať bežné spotrebiče. Tento systém je bez údržbový, plne automaticky nevyrába žiadny hluk ani smog. Dĺžka čerpania elektrickej energie závisí hlavne od kapacity batérií a tie tu sú najdrahším článkom v tejto zostave preto sa nepoužíva na pokrytie všetkej spotreby v RD  ale na menšie aplikácie kde netreba stále veľa energie alebo sa používa len určité dni, napr. víkendovo. S týmto systémom je možné napájať celoročne aj menej náročné aplikácie ako osvetlenie reklamy, vonkajšie osvetlenia na záhradách chatkách, čerpadlá na vodu alebo stožiare mobilných/internetových prevádzkovateľov na miestach kde nie je možné dotiahnuť el. prípojku.