LED obrazovka je aktívne zobrazovacie zariadenie, kde hlavným aktívnym prvkom sú svetelné diódy ktoré pokrývajú celú plochu obrazovky.

LED obrazovka je gigantický televízor, ale s jedným základným rozdielom – každý pixel je vytvorený skupinkou miniatúrnych LED.

Každá skupinka týchto LEDiek sa skladá z červenej, zelenej a modrej LED. Rozsvecujú sa tak, aby spolu namiešali správnu farbu. Ak sa pozriete zblízka na LED obrazovku, uvidíte množstvo malých svetielok, pretože pixely sú o mnoho väčšie, ale keď sa začnete od obrazovky vzďaľovať, obraz sa vyjasní a zaostrí.

LED obrazovky vysielajúce za denného svetla potrebujú približne 1Kva/m2. Zobrazovacia plocha obrazovky je pokrytá sieťou zobrazovacích bodov. Tieto body sú pixelmi. Ich množstvo, rozloženie a vzájomná vzdialenosť určujú rozlíšenie a kvalitu obrazu. Pri plnefarebnej obrazovke, pixel je najmenší plne farebný bod, v ktorom sú skombinované tri základné farby (červená, zelená a modrá) ktoré spolu vytvárajú výslednú farbu.

Dostupné sú rôzne typy, s rôznymi špecifikáciami a takmer pre každého. Vieme Vám urobiť presnú cenovú ponuku na obrazovky a príslušenstvo podľa vašich skutočných potrieb.