Hybridný systém – je to kombinácia ON-GRIDOFF-GRID systému ktorý má jednu veľkú výhodu oproti ON-GRID systému, že prebytočnú energiu nedáva naspäť do distribučnej siete (zadarmo) ale ukladá ju do batérií. Veľká  výhoda je keď už samotný výkon fotovoltaických panelov nestačí na pokrytie aktuálnej spotreby domu tak si túto energiu čerpá z batérie a  tým pokryje celú spotrebu domu až do doby kým sa batérie nevybijú . V prípade že už nepostačuje ani výkon z panelov ani výkon z batérie na pokrytie aktuálnej spotreby, až potom čerpá elektrickú energiu z distribučnej siete. Tieto systémy sú tiež jednofázové alebo trojfázové, záleží podľa typu meniča.

Tento systém je najefektívnejší z pohľadu všetkých typov FV elektrární a ponúka najrýchlejšiu návratnosť systému ktorá sa pohybuje už na hranici piatich rokov.

Fotovoltaický panel CSUN-275W  – technický list 
Fotovoltaický panel Suntech-275W  – technický list
Batérie typu AGM sú použité batérie Hoppecke Sun Power VR M – technický list
Batérie typu LiFePO4 sú použité batérie Pylontech US 2000 – technický list
Batérie typu LiFePO4* sú použité batérie LG CHEM RESU – technický list
Hybridný menič Axpert VMII 3000-24 – technický list
Hybridný menič Axpert MKS 3K-48 PLUS – technický list
Hybridný menič Axpert VMIII 5000-48 – technický list
Hybridný menič Solax SK-SU 3000-E – technický list
Konštrukcia WINTECH SOLAR – technický list