On-GRID systém je primárne navrhnutý na úsporu nákladov za elektrickú energiu. Tento systém je veľmi vhodný do firiem alebo prevádzok kde sa predpokladá že hlavný odber elektrickej energie bude hlavne cez deň. Jedná sa o najčastejšie používaný systém FV elektrárni. Systém tvoria fotovoltaické panely ktoré vyrábajú jednosmerný prúd a ten sa následne v meniči napätia (invertore) zmení na striedavé napätie ktoré pokrýva momentálnu spotrebu elektrospotrebičov a nemusí brať v tej chvíli elektrickú energiu z distribučnej siete. V prípade prebytkov elektrickej energie vyrobenej z panelov ( ak je aktuálna spotreba elektrospotrebičov menšia ako aktuálne vyrábaná el. energia z panelov) tieto prebytky dodávame do distribučnej siete zadarmo (v prípade že sme na stavbu elektrárne čerpali dotáciu) v prípade že sme na stavbu nečerpali dotácie môžeme prebytky predávať do distribučnej siete a tým vytvoriť ešte väčšiu úsporu nákladov za el. energiu.

(NIEKTORÉ DISTRIBUČNÉ SPOLOČNOČNOSTI POŽADUJÚ nulové pretoky do siete preto je v našich zostavách aj zariadenie eliminujúce nežiaduce pretoky do distribučnej siete)

Fotovoltaický panel CSUN-275W  – technický list 
Fotovoltaický panel Suntech-275W  – technický list
Menič SolaX séria X1 – technický list
Menič SolaX séria X3 – technický list
Konštrukcia WINTECH SOLAR – technický list 
Solax portál pre monitoring výroby – technický list