Svetelný panel s bežiacim textom a graficky LED panel (svetelná reklama bežiaci pás- LED pásy alebo svetelná reklama bežiaci text) je dnes veľmi moderným  spôsobom   prezentácie  a  posúva  úroveň  reklamy  na vyššiu  priečku. Prezentácia  a  reklama  na   našich   LED panelov je na SVETOVEJ  úrovni. LED panely s bežiacim  textom sa  dajú  naprogramovať  a tiež písať texty aj  na diaľku. Môžete byť kdekoľvek, či doma alebo na dovolenke,  viete  zmeniť text na svojom LED panely cez internet. Aj keď slnko svieti priamo na LED panel jeho čitateľnosť je stále dobrá.