Montujeme rôzne veľkosti LED DISPLEJOV do totemov pre čerpacie stanice. Na LED displeji môžu byť zobrazené aktuálne ceny, dátum a čas. Texty môžu byť statické, bežiace podľa vlastného výberu. Použiť môžete neobmedzené druhy písmen alebo čísel, v rôznych jazykoch. Obsluha je veľmi jednoduchá.