Ohrev vody, chladeniekúrenie pomocou fotovoltaiky – systém LOGITEX

Toto riešenie ohrevu vody prináša zo sebou veľa  výhod oproti klasickým trubicovým, plochým solárnym panelom.  Jednou z najväčších výhod tohto systému je možnosť využitia vyrobenej energie aj na iné veci ako je napríklad klimatizácia/kúrenie, okrem ohrevu vody ktoré sa žiaľ u klasických ,,solárnych panelov,, už nedá.  Jedná sa o bez údržbový plne automatický systém čo sa žiaľ o klasickom solárnom panely povedať nedá. Veľkou výhodou je, že fotovoltaické panely vyrábajú jednosmerný prúd ktorý ide priamo do špirály, tým sa znižujú straty a po nahriatí vody na požadovanú teplotu ho je možné ďalej využívať, či už na výrobu el. energie, chladenie alebo kúrenie. Novinkou je použitie hybridnej klimatizácie ktorá chladí a aj kúri a prednostne berie energiu z FV panelov. Pripája sa dvomi káblami do našej riadiacej jednotky LX DC BOX a káblom do AC siete. Pomocou aplikácie v mobilnom telefóne si klimatizáciu môžete zapnúť. Ako náhle zapnete klimatizáciu, automaticky sa odpojí od panelov zásobník vody. Po vypnutí klimatizácie sa všetko vráti späť a zohrieva sa voda. Týmto sme doplnili náš systém aj o výrobu chladu a tým pádom dokážeme využiť energiu z panelov skoro na 100%.