Ponúkame prenájom plošiny Multicar s odbornou obsluhou v okrese Veľký Krtíš.

Pracovná výška 10 m bočný dosah 5 m, nosnosť koša 200 kg 2x osoby.

Prejazdná šírka 1,7 m. Prejazdná výška 3,10 m.

V PRÍPADE ZÁUJMU VYKONÁVAME PRÁCE:

• montáž fotovoltaických panelov
• montáž bleskozvodov vrátane revízií
• montáž, servis, čistenie kamerových systémov
• montáž zabezpečovacích systémov
• montáž, servis rozhlasov a verejného osvetlenia
• montáž osvetlenia, výmena žiaroviek
• montáž reklamných tabúľ
• montáž Wi-Fi antén pre diaľkové prenosy
• montáž satelitných antén
• vedenie elektrického a slaboprúdového vedenia vo výškach
• pílenie a orezávanie stromov
• čistenie okien a fasád na nehnuteľnostiach
• čistenie žľabov
• natieračské práce vo výške
• montážne práce vo výške
• odpratávanie snehu zo striech, odstraňovanie námrazy a ľadových cencúľov

Zrezávanie stromov po častiach:

• pílenie po častiach a zhadzovanie časti pod strom
• pílenie po kusoch a spúšťanie na určene miesto
• orezávanie konárov, vetiev a ošetrovanie stromov orezávanie častí stromov
• spiľovanie stromov v rizikovom a nedostupnom teréne pílenie stromov v ťažko prístupných miestach
• spiľovanie stromov v rizikovom a zastavanom teréne
• pílenie stromov nad strechami a elektrickým vedením
• osádzanie zariadení na stromy
• osádzanie monitorovacích zariadení na konáre a kmene stromov
• osádzanie búdiek a obytných zariadení do korún stromov
• stavba opičích dráh
• pilčícke práce
• pílenie celých stromov
• pílenie kmeňov na presnú dĺžku
• likvidácia konárov

Kontaktovať na tel.č.: 0948 121 312

Cena od 20€, montážne firmy a obce podľa dohody.